...พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง..ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านพยาบาลไทย...

ด้วยจิตคารวะต่อทุกไมตรีที่แวะมาเยี่ยมเยือนที่แห่งนี้...ThaiNurseClub.


กระบวนการพยาบาล (Nursing Process)
เครื่องมือและวิธีการที่สำคัญของวิชาชีพการพยาบาลในการรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยการพยาบาล   การวางแผนการพยาบาล  การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผลการพยาบาล ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอนโดยแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  >>> อ่านต่อ
การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis)
“Nursing Diagnosis is a clinical judgment about individual, family,or community responses to actual or potential health problems / life processes.Nursing diagnoses provide the basis for sclection of nursing interventions to acheieve outcomes forwhich the nurse is accountable”  >>> อ่านต่อ

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) 
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นสาเหตุที่สำคัญที่นำมาสู่การเสียชีวิตซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเพื่อให้มีหลักการช่วยฟื้นคืนชีพแนวทางเดียวกันและเป็นข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ ดังนั้นจึงได้มีการบัญญัติ "ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต" >>> อ่านต่อ

การสัมภาษณ์และซักประวัติผู้ป่วย
การซักประวัติป่วยเป็นศิลปะ (แต่สามารถฝึกได้)  ต้องมีประสบการณ์และทักษะในการสัมภาษณ์จึงจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย และดำเนินการรักษาต่อไป  >>> อ่านต่อ


การทบทวนอาการตามระบบ (Review of System)   
Review of systems หมายถึงการซักถามอาการอื่นของแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็น  เพื่อจัดรวบรวมอาการเกี่ยวกับความผิดปกติแต่ละระบบ ให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่เพื่อการนำไปใช้วินิจฉัยโรค
ได้ง่ายขึ้น >>> อ่านต่อ   

การตรวจร่างกายเบื้องต้นสำหรับพยาบาล (Physical Examination)
การตรวจร่างกาย (Physical Examination) เป็นการตรวจเพื่อหารายละเอียด เพิ่มเติมภายหลังจากการซักประวัติและทบทวนอาการของผู้ป่วยแล้ว เป็นการตรวจตามระบบตั้งแต่ศีรษะ จรดเท้า (Head to toe) เพื่อค้นหาภาวะที่จําเป็นต้องให้การรักษาที่ถูกต้อง  ในการตรวจร่างกายพยาบาลจึงต้องมีทักษะและฝึประสบการณ์ในการตรวจอย่างสม่ำเสมอ  >>>อ่านต่อ

เข้าห้องเรียนพยาบาล 

    พื้นที่ฟรี!! .....สำหรับชาวพยาบาลไทย  ที่ต้องการเผยแพร่บทความ 
    แชร์ประสบการณ์ เรื่องเล่าพยาบาล ความประทับใจหรือแลกเปลี่ยน
    เรียนรู้ข้อมูลดี ๆ ส่งไฟล์ข้อมูลได้ที่ 
    E-Mail: ThaiNurseClub2013@gmail.com

"เรื่องเล่าของพยาบาลที่เป็นมะเร็ง"
          ชีวิตคนเราจะเอาอะไรแน่นอนวันนี้มีความสุขยิ้มหัวเราะร่าเริง พรุ่งนี้อาจมีความทุกข์ต้องร้องไห้น้ำตานอง  ซึ่งเมื่อวันนั้นก็มาถึง  การรับมือกับความสุขและความทุกข์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันขึ้นกับพื้นฐานของการหล่อหลอม การฝึกฝน เพื่อให้รู้เท่าทันอย่างมีสติ
    
          ฉันมีประวัติการเจ็บป่วยที่ยาวนาน เริ่มต้นด้วย ปี 2547 มีอาการที่ปวดท้องเป็นพักๆ และถี่ขึ้น ปวดมากจนจะเป็นลม ปวดจนเดินต่อไม่ได้ พยายามตรวจกับแพทย์หลายท่าน  จนมีแพทย์ท่านหนึ่งบอกกับฉันว่า “คุณไม่เป็นอะไร คุณมีอาการป่วยทางจิต คุณเคยเห็นคนไข้ DM (เบาหวาน) มั้ย ที่ amputate (ตัดขา) แล้วยังเจ็บหัวแม่ตีนนะ คุณเป็นอย่างนั้นแหละ” ความรู้สึกฉันเมื่อกลับออกมาจากการตรวจของแพทย์ท่านนั้น ก็คือ ฉันมีอาการทางจิตจริงหรือเปล่า เมื่อมาทบทวนตนเองแล้วว่าไม่ใช่แน่นอน ฉันจึงไปขอรับการตรวจรักษาที่โรงเรียนแพทย์  ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไส้เลื่อน (Hernia)ที่มีอาการปวดมากอาจเป็นเพราะไขมัน หรือรังไข่ลงไปในช่องนี้ และปีนั้น 2548 ฉันต้องรับการผ่าตัด ผลชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดพบว่าเป็นเยื่อบุมดลูกไปโผล่ที่ช่องไส้เลื่อน หลังผ่าตัดได้ประมาณครึ่งปี 2549 ฉันมีอาการปวดท้องแบบเดิมพร้อมด้วยอาการหลังรับประทานอาหารมีการถ่ายอุจจาระบ่อย อาการเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ฉันติดต่ออาจารย์ที่ท่านผ่าตัดอีกครั้ง ท่านมีเมตตามากบอกว่าไม่น่าจะกลับมาเป็นแบบเดิมอีกเร็วขนาดนี้ ให้กลับมาตรวจ ฉันมาพบท่านพร้อมด้วยความกลัวในเรื่องมะเร็งลำไส้ 
Click ! อ่านต่อ... >>>

+++++ เรื่องเล่าและมุมมองดี ๆ ของชีวิตพยาบาล แวะมาอ่านกันนะ+++++
    
                            
    ตาและอวัยวะเคียงตา              โรคทางหู                       ระบบต่อมไร้ท่อ               โรคระบบผิวหนัง                                             
                                                                                          
_____________________________________________________
โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease) หรือ เรียกย่อว่า โรคเกิร์ด (GERD) หรือ อาจเรียกว่า โรคกรดไหลกลับ ได้แก่โรคซึ่งกรดที่ควรมีอยู่แต่เฉพาะในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารและก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ  >>>

โรคพิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำหรือ “โรคหมาว้อ(ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด  >>>
ไข้เลือดออก ( DHF)  โรคไข้เลือดออกเดงกี ติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ,ยุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นแมลงนำโรคร่วมกับยุงลายบ้าน เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้ ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น  >>>

โรคและการรักษาเบื้องต้น อ่านต่อ Click More >>>>>
____________________________________________________
 Drug
     
          ยาไม่ใช่อาหารที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ดังนั้นจะใช้ยาก็ต่อเมื่อเกิดความเจ็บป่วยที่ไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการอื่น ในบางครั้งอาการเจ็บป่วยที่เกิดเป็นไปตามธรรมชาติเพียงชั่วคราวและทุเลาได้เองโดยกลไกของร่างกายก็ไม่จำเป็นต้องด่วนใช้ยา More อ่านต่อ >>>>>

                                                                                       
_________________________
<<<<ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>>>
สมัครสอบและขึ้นทะเบียน

ต่ออายุบัตรสมาชิกและใบอนุญาต

การพยาบาลเฉพาะทาง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านการพยาบาล 
ตลอดจนความรู้ทางการแพทย์และสุขภาพ 
สำหรับเพื่อนพยาบาลไทยและผู้สนใจทั่วไป ไม่มีเจตนาในการละเมิดในบทความ 
รูปภาพหรือส่วนประกอบใด ๆ ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดทางผู้จัดทำยินดีปรับปรุงแก้ไข
เพื่อความถูกต้องทุกประการ
(ทุกบทความไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการได้)